Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

За Нас

www.cpz-burgas.bg

ЦПЗ Иван Темков - Бургас обслужва директно 13 общини: Бургас, Поморие, Карнобат, Айтос, Несебър, Руен, Средец, Сунгурларе, Камено, Созопол, Приморско, Царево, М.Търново, разположени на площ от 7702 кв.км. с 225 населени места. Общ брой директно обслужвано население - 420 095 души. ЦПЗ Бургас обслужва и частично населението на община Сливен и Ямбол.

Центърът за психично здраве осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане на правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

            

 Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност;

• Интеграция, комуникация и професионална етика;

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите;

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики;

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението;