Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Запиши се за преглед

www.cpz-burgas.bg » Запиши се за преглед

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Проф.Д-р Ив.Темков – БУРГАС” ЕООД изпълнява функции на лечебно заведение , съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването като осъществява диагностично-лечебна и социално-рехабилитационна дейност в областта на психичните нарушения и психичното здраве.

Висококвалифицираните кадри и съвременната материална база са гаранция за обслужването на пациентите според изискванията за добра медицинска практика.

 

    Приемни часове

    Специалисти

    Специалисти работещи с Н.З.О.К.

    Контакти

    Местоположение