Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

Център за психично здраве -Бургас търси да назначи   двама служители на позиция медицинска сестра за работа в Отделение за  лечение на спешни психиатрични състояния.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Диплома за завършено  медицинско образование, специалност „Медицинска сестра;

 • Умение за работа в екип и с пациенти;

 • Комуникативност, организираност, отговорност.

   

  Кандидатите трябва да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

  Документите се подават в отдел ,,Човешки ресурси“ на лечебното заведение.

  Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

  Адрес за контакт: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, Парк,,Езеро“

  Г-жа Димитрова, служител „Човешки ресурси“-телефон за връзка 056/ 83 73 78

  Главна медицинска сестра Гогова- телефон за връзка 056/ 83 85 20

 

 

 

 

 

Информация за пациенти

www.cpz-burgas.bg » Информация за пациенти

 • Пациентите постъпили за лечение в стационара на ЦПЗ Иван Темков - Бургас, не заплащат лечението си независимо от здравно-осигурителният им статус, и адресна регистрация. 
 • Храненето на пациентите (закуска, обяд, вечеря) се извършва в стола на лечебното заведение в определените за това часове.
 • При постъпване болницата осигурява на пациента спално бельо и завивки.
 • Не се допускат режещи предмети в личните вещи на пациентите.
 • Пациентите могат да ползват зала за гледане на телевизия.
 • На разположение е кафе-магазин за пакетирани хранителни продукти, вестници, списания, тоалетни принадлежности.