Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Информация за пациенти

www.cpz-burgas.bg » Информация за пациенти

  • Пациентите постъпили за лечение в стационара на ЦПЗ Иван Темков - Бургас, не заплащат лечението си независимо от здравно-осигурителният им статус, и адресна регистрация. 
  • Храненето на пациентите (закуска, обяд, вечеря) се извършва в стола на лечебното заведение в определените за това часове.
  • При постъпване болницата осигурява на пациента спално бельо и завивки.
  • Не се допускат режещи предмети в личните вещи на пациентите.
  • Пациентите могат да ползват зала за гледане на телевизия.
  • На разположение е кафе-магазин за пакетирани хранителни продукти, вестници, списания, тоалетни принадлежности.