Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП

www.cpz-burgas.bg » Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП

. ВП в сила от 30.09.2014г.

. ВП в сила от 30.09.2014г. - стр.1