Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

Център за психично здраве -Бургас търси да назначи   двама служители на позиция медицинска сестра за работа в Отделение за  лечение на спешни психиатрични състояния.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Диплома за завършено  медицинско образование, специалност „Медицинска сестра;

 • Умение за работа в екип и с пациенти;

 • Комуникативност, организираност, отговорност.

   

  Кандидатите трябва да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

  Документите се подават в отдел ,,Човешки ресурси“ на лечебното заведение.

  Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

  Адрес за контакт: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, Парк,,Езеро“

  Г-жа Димитрова, служител „Човешки ресурси“-телефон за връзка 056/ 83 73 78

  Главна медицинска сестра Гогова- телефон за връзка 056/ 83 85 20

 

                                                                                                                               ОБЯВА


    Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2 от  Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява конкурс за :

 

    1. Лекар - специализант по Психиатрия -  1  място

     Необходими документи за кандидатстване:

     1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

     2. Автобиография.

     3. Документ за самоличност.

     4. Документ за придобита професионална специалност „Медицина”.

     5. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

    6. Свидетелство за съдимост.

 

    Документите ще се приемат до 26.06.2022г.

 

    Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР-   тел.056 / 83-73-78

     0879292065 от 8.00 ч. до 14.00 часа.  

 

 

 

 

Утвърден ценоразпис

www.cpz-burgas.bg » Утвърден ценоразпис

 

              ЦЕНОРАЗПИС