Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура

www.cpz-burgas.bg » Структура

Лечебното заведение функционира като Център за психично здраве и представлява самостоятелен юридически, структурно и функционално обособен комплекс, с развита инфраструктура, инженерни, транспортни и комунални съоръжения и прилежащите им терени.

 

Структура на Център за психично здраве – Бургас, ЕООД:


 • Консултативно-диагностичен блок – консултативни кабинети:
 • Спешни психиатрични кабинети;
 • Консултативни кабинети по психиатрия;
 • Консултативен кабинет за детско-юношеска психиатрия;
 • Кабинет за психосоциални интервенции;
 • Лаборатория за изследване на литиеви нива;
 • Първо отделение по психиатрия с висока степен на сигурност – 48 легла;
 • Второ отделение по психиатрия – 48 легла;
 • Трето отделение по психиатрия – 39 легла;
 • Отделение за дневни активности и ресоциализация – 118 места.
 • Междуобластна специализирана ТЕЛК за психични заболявания

 

Административно-стопански блок състоящ се от следните звена:

 • административни;
 • стопански;
 • обслужващи;