Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Специалисти

www.cpz-burgas.bg » Специалисти

 

Д-р Надя Кирова Желязкова

 

Завършила висше медицинско образование във ВМИ – гр.Пловдив – 1990 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1995 г.

Диплом за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Стопанско управление”, специализация „Здравен мениджмънт”, професионална квалификация „Магистър по стопанско управление” – 2010 г.

Професионална дейност:

1991 г. – 2011 г. – ординатор в Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас;

2011 г. – 2012 г. – началник на ОДАР при ЦПЗ - Бургас;

От м.май 2012 г. – Управител на ЦПЗ – Бургас.

 

 

Д-р Веселин Динчев Палазов

 

Завършил висше медицинско образование във ВМИ – Пловдив – 1991 г.;

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1995 г.

Свидетелство за професионална квалификация – специалност „Здравен мениджмънт” – 2002 г.

Професионална дейност:

1991 г. – 1999 г. – ординатор в Първо отделение по психиатрия с висока степен на сигурност при ЦПЗ – Бургас;

От 1999 г. – началник на Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Анелия Дянкова Стоева

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1992 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1997 г.

Професионална дейност:

От 1999 г. – ординатор в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Теодор Иванов Сариев

 

 


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна – 1994 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1999 г.

Професионална дейност:

От 1995 г. – ординатор в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Фредерик Лорис Сайян

 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна – 1994 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 2002 г.

Диплом за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Стопанско управление”, специализация „Здравен мениджмънт”, професионална квалификация „Магистър по стопанско управление” – 2012 г.

Професионална дейност:

От 1996 г. – ординатор в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Галена Петкова Вълчкова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1996 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 2003 г.

Свидетелство за професионална квалификация – специалност „Здравен мениджмънт” – 2007 г.

Професионална дейност:

От 1998 г. до 2011 г. - ординатор във Второ отделение по психиатрия при  ЦПЗ – Бургас;

От м.март 2011 г. – началник на Отделение за лечение на тежки психични разстройства при ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Богдан Ангелов Адамски

 

 


 

Завършил висше медицинско образование в МУ гр.Варна – 2018 г.

Специализант по специалност „Психиатрия“ от 02.01.2019 г.

Професионална дейност:

От м. Януари 2019 г. – ординатор в ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Гаро Агоп Казазян

 

 


 

Завършил висше медицинско образование в МУ гр.Варна – 2020 г.

Специализант по специалност „Психиатрия“ от 01.03.2021 г.

Професионална дейност:

От м. Март 2021 г. – ординатор в ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Николай Янчев Зъбов

 

 


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Пловдив – 2001 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 2010 г.

Придобита специалност „Съдебна психиатрия” през 2018 г.

Професионална дейност:

От 2008 г. – ординатор в Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас.

От м.Март 2020 г- - началник на Отделение по психиатрия за лечение на зависимости

 

 

 

Д-р Петър Константинов Стоев


 

Завършил висше медицинско образование в МУ гр.Варна – 1991 г.

Специализант по специалност „Психиатрия“ от 20.12.2017 г.

Професионална дейност:

От мес. Декември 2017 г. – ординатор в ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Сабина Андреева Стоянова

 

 

 

 

Завършила висше медицинско образование в МУ – Варна през 2011 г.

Придобита специалност „Детска психиатрия” през 2020 г.

Професионална дейност:

От 2012 г. – ординатор в Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас.

От  мес.Май 2020 г. - ординатор - Детска психиатрия  в отделение  Дневен стационар за детско- юношеско психично здраве

 

 

Д-р Мишо Ангелов Мишев

 

 


 

Завършил висше медицинско образование във ВМИ Плевен - 1991г.;

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1998 г.

Свидетелство за професионална квалификация – специалност „Здравен мениджмънт” – 2000 г.

Професионална дейност:

От 1995 г. – ординатор в Държавна психиатрична болница- Ловеч,

От 2009-2011- ординатор в Държавна психиатрична болница Севлиево,

От 01.04.2014 г – ординатор  в  ЦПЗ-Бургас ЕООД,

 От мес. Юни 2019 г. -началник Приемно-диагностично звено при ЦПЗ-Бургас ЕООД  

 

Д-р Георги Михайлов Гребенаров


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна – 1989 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1996 г.

Професионална дейност:

От 1992 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Ивайло Александров Александров

 

Завършил висше медицинско образование в МУ - гр.Варна – 2018 г.

Специализант по специалност „Психиатрия“ от 25.03.2019 г.

Професионална дейност:

От мес. Март 2019 г. – ординатор в ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Таня Тодорова Стоянова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в МУ - гр.Варна – 2017 г.

Специализант по специалност „Психиатрия“ от 01.07.2020 г.

Професионална дейност:

От мес. Юли 2020 г. – ординатор в ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Розалина Георгиева Макелова

 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1992 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 2000 г.

Професионална дейност:

От 2002 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Петя Тодорова Ганчева

 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1990 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1997 г. Професионална дейност:

От 1992 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Дияна Марчева Чакърова

 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1994 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 2005 г.

Диплом за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Стопанско управление”, специализация „Здравен мениджмънт”, професионална квалификация „Магистър по стопанско управление” – 2012 г.

Професионална дейност:

От 2000 г. до 2012 г.  - ординатор в ОДАР при  ЦПЗ – Бургас;

От 2012 г. – началник  на Отделение за дневни активности и ресоциализация при ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Теодора Георгиева Мешова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1989 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1996 г. Професионална дейност:

От 1992 г. – ординатор в ОДАР при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Петя Теодорова Петрова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в МУ - Варна - 2012 г..

Придобита специалност по „Психиатрия” през 2020 г.

Професионална дейност:

От мес. Април 2013 г. - ординатор в отделение Дневен стационар при ЦПЗ – Бургас;