Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисти

www.cpz-burgas.bg » Специалисти

 

Д-р Надя Кирова Желязкова

 

Завършила висше медицинско образование във ВМИ – гр.Пловдив – 1990 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1995 г.

Диплом за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Стопанско управление”, специализация „Здравен мениджмънт”, професионална квалификация „Магистър по стопанско управление” – 2010 г.

Професионална дейност:

1991 г. – 2011 г. – ординатор в Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас;

2011 г. – 2012 г. – началник на ОДАР при ЦПЗ - Бургас;

От м.май 2012 г. – Управител на ЦПЗ – Бургас.

 

 

Д-р Веселин Динчев Палазов

 

Завършил висше медицинско образование във ВМИ – Пловдив – 1991 г.;

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1995 г.

Свидетелство за професионална квалификация – специалност „Здравен мениджмънт” – 2002 г.

Професионална дейност:

1991 г. – 1999 г. – ординатор в Първо отделение по психиатрия с висока степен на сигурност при ЦПЗ – Бургас;

От 1999 г. – началник на Първо отделение по психиатрия с висока степен на сигурност при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Анелия Дянкова Стоева

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1992 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1997 г.

Професионална дейност:

От 1999 г. – ординатор в Първо отделение по психиатрия с висока степен на сигурност при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Теодор Иванов Сариев

 

 


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна – 1994 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1999 г.

Професионална дейност:

От 1995 г. – ординатор в Първо отделение по психиатрия с висока степен на сигурност при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Фредерик Лорис Сайян

 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна – 1994 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 2002 г.

Диплом за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Стопанско управление”, специализация „Здравен мениджмънт”, професионална квалификация „Магистър по стопанско управление” – 2012 г.

Професионална дейност:

От 1996 г. – ординатор в Първо отделение по психиатрия с висока степен на сигурност при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Галена Петкова Вълчкова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1996 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 2003 г.

Свидетелство за професионална квалификация – специалност „Здравен мениджмънт” – 2007 г.

Професионална дейност:

От 1998 г. до 2011 г. - ординатор във Второ отделение по психиатрия при  ЦПЗ – Бургас;

От м.март 2011 г. – началник на Второ отделение по психиатрия при ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Соня Тодорова Нейчева

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1986 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1993 г.

Професионална дейност:

От 1996 г. – ординатор във Второ отделение по психиатрия при ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Жана Димитрова Сидова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Пловдив – 1974 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1984 г.

Професионална дейност:

От 1983 г. до 1992 г. - ординатор във Второ отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас;

 От 1992 г. до 2011 г. – началник  на Второ отделение по психиатрия при ЦПЗ - Бургас.

От 2012 г. -  ордиратор във Второ отделение по псхиатрия.

 

 

 

Д-р Андрей Стоянов Стоянов

 

 


 

 Завършил висше медицинско образование в гр.София - 1982 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1990 г.

Свидетелство за професионална квалификация – специалност „Здравен мениджмънт” – 1982 г.

Професионална дейност:

От 1987 г. до 1992 г. - ординатор в Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас;

От 1992г. – началник  на Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Николай Янчев Зъбов


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Пловдив – 2001 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 2010 г.

Професионална дейност:

От 2008 г. – ординатор в Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Сабина Андреева Стоянова

 

 

 

 

Завършила висше медицинско образование в МУ – Варна през 2011 г.

Професионална дейност:

От 2012 г. – ординатор в Трето отделение по психиатрия при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Деян Стоянов Стоянов

 

 


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна -1983г.;

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1991 г.

Свидетелство за професионална квалификация – специалност „Здравен мениджмънт” – 2003 г.

Професионална дейност:

От 1988 г. до 1991 г. - ординатор в КДБ при ЦПЗ – Бургас;

От 1991 г. – началник  на Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Георги Михайлов Гребенаров


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна – 1989 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1996 г.

Професионална дейност:

От 1992 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Тодорка Стаматова Павлова

 

Завършила висше медицинско образование в гр.София – 1980 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1986 г.

Професионална дейност:

От 1981 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Владимир Янакиев Грънчаров

 

 


 

Завършил висше медицинско образование в гр.Варна – 1988 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1997 г.

Професионална дейност:

От 1993 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Розалина Георгиева Макелова

 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1992 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 2000 г.

Професионална дейност:

От 2002 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Петя Тодорова Ганчева

 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1990 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1997 г. Професионална дейност:

От 1992 г. – ординатор в Консултативно-диагностичен блок при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Дияна Марчева Чакърова

 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1994 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 2005 г.

Диплом за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Стопанско управление”, специализация „Здравен мениджмънт”, професионална квалификация „Магистър по стопанско управление” – 2012 г.

Професионална дейност:

От 2000 г. до 2012 г.  - ординатор в ОДАР при  ЦПЗ – Бургас;

От 2012 г. – началник  на Отделение за дневни активности и ресоциализация при ЦПЗ - Бургас.

 

 

 

Д-р Теодора Георгиева Мешова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Варна – 1989 г.

Придобита специалност „Психиатрия” през 1996 г. Професионална дейност:

От 1992 г. – ординатор в ОДАР при ЦПЗ – Бургас.

 

 

 

Д-р Антоанета Любенова Главанова

 

 


 

Завършила висше медицинско образование в гр.Пловдив – 1977 г.

Придобита специалност по „Психиатрия” през 1982 г.

Професионална дейност:

От 1983 г. до 1992 г. - ординатор ОДАР при ЦПЗ – Бургас;

От 1992 г. до 2011 г. – началник ОДАР при ЦПЗ - Бургас.

От 2011 г. ордиратор в ОДАР при ЦПЗ – Бургас.