Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

 

 


 

Профил на купувача

www.cpz-burgas.bg » Профил на купувача

 

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЦПЗ ИВАН ТЕМКОВ БУРГАС

>> към новия адрес  ОП- профил на купувача  >>