Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на Център за психично здраве Проф.д-р Ив.Темков - Бургас ЕООД, по ежедневна заявка на Възложителя с №00901-2013-0002/26.09.2013 г.

www.cpz-burgas.bg » Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на Център за психично здраве Проф.д-р Ив.Темков - Бургас ЕООД, по ежедневна заявка на Възложителя с №00901-2013-0002/26.09.2013 г.

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, по ежедневна заявка на Възложителя.“

 

 

ДОКУМЕНТИ:

 

Дата на публикуване в РОП: 30.09.2013 / Номер на поръчката: 00901-2013-0002