Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

 


 

Експертна дейност

www.cpz-burgas.bg » Експертна дейност

 

  • Изготвяне на психиатрично-психологични експертизи за нуждите на съд, прокуратура и следствие.
  • Изготвяне на психиатрично-психологични експертизи за дееспособност на лица.
  • Изготвяне на експертни решения за временна и трайна нетрудоспособност.
  • Психологични исзледвания.
  • Издаване на медицински удостоверения със и без експертиза.