Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Доставка на медикаменти за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р.Ив.Темков - Бургас ЕООД, съгласно приложена спецификация с №00901-2013-0001/26.08.2013

www.cpz-burgas.bg » Доставка на медикаменти за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р.Ив.Темков - Бургас ЕООД, съгласно приложена спецификация с №00901-2013-0001/26.08.2013

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

"Доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас"ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация"ДОКУМЕНТИ:

 

 

Дата на публикуване в РОП:29.08.2013г. / Номер на поръчката: 00901-2013-0001