Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

          „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Проф.Д-р Ив.Темков – БУРГАС”


1 Етаж

Регистратура

Консултативно-диагностичен блок – консултативни кабинети:

  • Спешен психиатричен кабинет;
  • Шест Консултативни кабинета по психиатрия;
  • Консултативен кабинет за детско-юношеска психиатрия;
  • Кабинет за психосоциални интервенции;
  • Лаборатория за изследване на литиеви нива;

 

Многофункционална зала за обучение на специализанти и работа с групи

Конферентна зала

Отделение за дневни активности и ресоциализация – 118 места.

  • Три психиатрични кабинета
  • Зала за трудотерапия
  • Зала за психотерапия

 


2-5 Етаж

Първо психиатрично отделение с висока степен на сигурност – 48 легла;

VIP Стая 

 

6-9 Етаж

Второ подостро психиатрично отделение – 48 легла;

 

10-12 Етаж

Трето гранично психиатрично отделение – 39 легла.

 

13 Етаж

Междуобластна специализирана ТЕЛК за психични заболявания