Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2 от Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява свободни длъжности за специализанти.

 

Лекар, специализант по Психиатрия - 

1  места.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

2. Документ за самоличност.

3. Диплом за завършено висше образование Медицина.

4. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

 

Документите следва да се предоставят в срок до 22.03.2019 г. в ЦПЗ-Бургас  ЕООД .

 

 

 

Специалисти работещи с Н.З.О.К.

www.cpz-burgas.bg » Специалисти работещи с Н.З.О.К.

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ РАБОТЕЩИ с Национална Здравно Осигурителна Каса

 • Д-р Галена Вълчкова
 • Д-р Петя Ганчева
 • Д-р Веселин Палазов
 • Д-р Антоанета Главанова
 • Д-р Георги Гребенаров
 • Д-р Надя Желязкова
 • Д-р Владимир Грънчаров
 • Д-р Николай Зъбов
 • Д-р Розалина Макелова
 • Д-р Жана Сидова
 • Д-р Андрей Стоянов
 • Д-р Диян Стоянов

Прегледите се извършват след предствяне на направление издадено от личния лекар.