Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД, съгласно чл.5, ал.2, т.2 и чл.17 ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015год. на МЗ обявява конкурс за:

 

1. Лекар - специализант по Психиатрия - 2 места

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Молба за участие в конкурса

2. Автобиография

3. Документ за придобита професионална специалност "Медицина"

4. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС

5. Свидетелство за съдимост

 

Документите ще се приемат до 23.06.2023г.

Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР- тел.056/83-73-78, 0879292065 от 8.00ч. до 13.00 часа

 

 


 

Специалисти работещи с Н.З.О.К.

www.cpz-burgas.bg » Специалисти работещи с Н.З.О.К.

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ РАБОТЕЩИ с Национална Здравно Осигурителна Каса

  • Д-р Галена Вълчкова
  • Д-р Петя Ганчева
  • Д-р Веселин Палазов
  • Д-р Мишо Мишев
  • Д-р Георги Гребенаров
  • Д-р Надя Желязкова
  • Д-р Петя Петрова
  • Д-р Николай Зъбов
  • Д-р Розалина Макелова
  • Д-р Сабина Стоянова

Прегледите се извършват след предствяне на направление издадено от личния лекар.