Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2  и чл. 17 ал. 1 от  Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява конкурс за :

 

          1. Лекар- специализант по Психиатрия -  2 места.

 

Необходими документи за кандидатстване: 

 1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

 2. Автобиография.

 3. Документ за самоличност.

 4. Документ за придобита професионална специалност „Медицина”.

 5. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

 6.  Свидетелство за съдимост.

   

  Документите ще се приемат до 21.04.2023 г.

   

  Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР- тел.056 / 83-73-78, 0879292065 - от 8.00 ч. до 14.00 часа.  


 

Утвърден ценоразпис

www.cpz-burgas.bg » Утвърден ценоразпис

 

              ЦЕНОРАЗПИС