Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

Център за психично здраве -Бургас търси да назначи   двама служители на позиция медицинска сестра за работа в Отделение за  лечение на спешни психиатрични състояния.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Диплома за завършено  медицинско образование, специалност „Медицинска сестра;

 • Умение за работа в екип и с пациенти;

 • Комуникативност, организираност, отговорност.

   

  Кандидатите трябва да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

  Документите се подават в отдел ,,Човешки ресурси“ на лечебното заведение.

  Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

  Адрес за контакт: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, Парк,,Езеро“

  Г-жа Димитрова, служител „Човешки ресурси“-телефон за връзка 056/ 83 73 78

  Главна медицинска сестра Гогова- телефон за връзка 056/ 83 85 20

 

 

 

 

 

Структура

www.cpz-burgas.bg » Структура

Лечебното заведение функционира като Център за психично здраве и представлява самостоятелен юридически, структурно и функционално обособен комплекс, с развита инфраструктура, инженерни, транспортни и комунални съоръжения и прилежащите им терени.

 

Структура на Център за психично здраве – Бургас, ЕООД:

 

 I. Приемно-диагностично звено:

1. Приемно – диагностични кабинети за преглед, амбулаторно лечение и консултации на лица с психични заболявания;

2. Кабинет за детско-юношеска консултация;

3. Кабинет за спешни състояния.

 

II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ.

III. Отделения с легла:

1. Отделение за лечение на спешни психиатрични  състояния - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Психиатрия“– 48 легла, от тях за пациенти с виска степен на зивисимост от грижи – 47 легла;

2. Отделение за лечение на тежки психични разстройства - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Психиатрия“– 48 легла;

3. Отделение по психиатрия за лечение на зависимости - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Психиатрия“– 36 легла;

 

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

V. Отделение „Дневен стационар“– 118 места.

VI. Отделение „Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве“– 30 места.

 

VII . Административно-стопански блок състоящ се от следните звена:

 • Административно-счетоводен отдел;
 • Стопански отдел;
 • Информационно звено;