Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

Център за психично здраве -Бургас търси да назначи   двама служители на позиция медицинска сестра за работа в Отделение за  лечение на спешни психиатрични състояния.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Диплома за завършено  медицинско образование, специалност „Медицинска сестра;

 • Умение за работа в екип и с пациенти;

 • Комуникативност, организираност, отговорност.

   

  Кандидатите трябва да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

  Документите се подават в отдел ,,Човешки ресурси“ на лечебното заведение.

  Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

  Адрес за контакт: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, Парк,,Езеро“

  Г-жа Димитрова, служител „Човешки ресурси“-телефон за връзка 056/ 83 73 78

  Главна медицинска сестра Гогова- телефон за връзка 056/ 83 85 20

 

 

 

 

 

Местоположение

www.cpz-burgas.bg » Местоположение

„ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков - Бургас” ЕООД се помещава в 14-етажна, съвременно оборудвана сграда, разположена в крайморския парк на Бургас.

В близост до него има удобни транспортни връзки с всички райони на града.

Автобуси: Градска линия номер 4

 

Адрес:

„Център за психично здраве Проф.Д-р Ив.Темков – Бургас” ЕООД

 Бургас, 8000 к-с „Лазур”, парк „Езеро”

 

GPS    

42.515567, 27.473329‎

+42° 30' 56.04", +27° 28' 23.98"

 

ДОСТЪП

В ЦПЗ – гр. Бургас има създадени условия за улеснен достъп на хора в неравностойно положение до отделните структури на лечебното заведение /Рампа/ Обезопасени стълби/ Два броя асансьори / паркинг за автомобили на персонал и външни лица.

 

БЕЗОПАСНОСТ

В лечебното заведение има изградена система за противопожарна безопасност; Паник бутони; Денонощна охрана; Камери в стаите с режим на повишена сигурност и монитори за наблюдение в манипулационните.