Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2 от Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява свободни длъжности за специализанти.

 

Лекар, специализант по Психиатрия - 

1  места.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

2. Документ за самоличност.

3. Диплом за завършено висше образование Медицина.

4. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

 

Документите следва да се предоставят в срок до 22.03.2019 г. в ЦПЗ-Бургас  ЕООД .

 

 

 

Информация за пациенти

www.cpz-burgas.bg » Информация за пациенти

  • Пациентите постъпили за лечение в стационара на ЦПЗ Иван Темков - Бургас, не заплащат лечението си независимо от здравно-осигурителният им статус, и адресна регистрация. 
  • Храненето на пациентите (закуска, обяд, вечеря) се извършва в стола на лечебното заведение в определените за това часове.
  • При постъпване болницата осигурява на пациента спално бельо и завивки.
  • Не се допускат режещи предмети в личните вещи на пациентите.
  • Пациентите могат да ползват зала за гледане на телевизия.
  • На разположение е кафе-магазин за пакетирани хранителни продукти, вестници, списания, тоалетни принадлежности.
  • Посещения от близки на пациентите са допустими ежедневно до 20.00 ч.