Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

 


 

Приемни часове

www.cpz-burgas.bg » Приемни часове

Администрация:

Всеки работен ден от 7.30 до 14.00 часа

 

Медицински удостоверения:

Всеки работен ден от 7.30 до 14.00 часа

 

Медицински специалисти:

Всеки работен ден от 7.30 до 13.30 часа

 

ЦПЗ – Бургас е с 24-часово покритие за спешна психиатрична помощ.