Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

Център за психично здраве -Бургас търси да назначи   двама служители на позиция медицинска сестра за работа в Отделение за  лечение на спешни психиатрични състояния.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Диплома за завършено  медицинско образование, специалност „Медицинска сестра;

 • Умение за работа в екип и с пациенти;

 • Комуникативност, организираност, отговорност.

   

  Кандидатите трябва да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

  Документите се подават в отдел ,,Човешки ресурси“ на лечебното заведение.

  Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

  Адрес за контакт: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, Парк,,Езеро“

  Г-жа Димитрова, служител „Човешки ресурси“-телефон за връзка 056/ 83 73 78

  Главна медицинска сестра Гогова- телефон за връзка 056/ 83 85 20

 

 

 

 

 

          „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Проф.Д-р Ив.Темков – БУРГАС”


1 Етаж

Регистратура

Консултативно-диагностичен блок – консултативни кабинети:

 • Спешен психиатричен кабинет;
 • Шест Консултативни кабинета по психиатрия;
 • Кабинет за детско-юношеска психиатрия;
 • Кабинет за спешни състояния;
 • Лаборатория за изследване на литиеви нива;

 

Многофункционална зала за обучение на специализанти и работа с групи

Конферентна зала

Отделение Дневен стационар – 118 места.

 • Три психиатрични кабинета
 • Зала за трудотерапия
 • Зала за психотерапия

 Отделение Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве – 30 места.


2-5 Етаж

Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния– 48 легла;

VIP Стая 

 

6-9 Етаж

Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 48 легла;

 

10-12 Етаж

Отделение по психиатрия за лечение на зависимости – 36 легла.

 

13 Етаж

Психолози и социални работници, Главна сестра