Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

          „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Проф.Д-р Ив.Темков – БУРГАС”


1 Етаж

Регистратура

Консултативно-диагностичен блок – консултативни кабинети:

  • Спешен психиатричен кабинет;
  • Шест Консултативни кабинета по психиатрия;
  • Кабинет за детско-юношеска психиатрия;
  • Кабинет за спешни състояния;
  • Лаборатория за изследване на литиеви нива;

 

Многофункционална зала за обучение на специализанти и работа с групи

Конферентна зала

Отделение Дневен стационар – 118 места.

  • Три психиатрични кабинета
  • Зала за трудотерапия
  • Зала за психотерапия

 Отделение Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве – 30 места.


2-5 Етаж

Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния– 48 легла;

VIP Стая 

 

6-9 Етаж

Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 48 легла;

 

10-12 Етаж

Отделение по психиатрия за лечение на зависимости – 36 легла.

 

13 Етаж

Психолози и социални работници, Главна сестра