Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2 от  Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява конкурс за :

 

Лекар - специализант по Психиатрия - 

1 място.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление до Управителя на базата за

     обучение.

 2. Автобиография.

 3. Документ за самоличност.

 4. Документ за придобита професионална

     специалност „Медицина”.

 5. Удостоверение за членство в

     съсловната организация на БЛС.

 6. Свидетелство за съдимост

 

Документите ще се приемат

до 17.02.2021г. вкл.

   

Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД,

служител ЧР- тел.056 / 83-73-78

GSM: 0879292065

от 8.00 ч. до 14.00 часа.  

 

 

 

Начало

www.cpz-burgas.bg

Мисията на „ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков - Бургас” ЕООД е да осигурим отлични комплексни грижи в диагностиката, лечението, кризисните интервенции, рехабилитация, ресоциализация, подкрепа и помощ на лицата с психична проблематика, за достигане на пълния размер на техния потенциал в среда на уважение и самостоятелност.

Визията на лечебното заведение и за в бъдеще е ориентирана в предоставяне на безрезервна медицинска грижа, свързана с качеството на резултатите и безопастността на пациентите и персонала, доизграждайки сътрудничащ си екип от добре обучено и подготвено следващо поколение квалифицирани спициалисти, въвеждайки нови медицински методи и иновации.