Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало

www.cpz-burgas.bg

Мисията на „ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков - Бургас” ЕООД е да осигурим отлични комплексни грижи в диагностиката, лечението, кризисните интервенции, рехабилитация, ресоциализация, подкрепа и помощ на лицата с психична проблематика, за достигане на пълния размер на техния потенциал в среда на уважение и самостоятелност.

Визията на лечебното заведение и за в бъдеще е ориентирана в предоставяне на безрезервна медицинска грижа, свързана с качеството на резултатите и безопастността на пациентите и персонала, доизграждайки сътрудничащ си екип от добре обучено и подготвено следващо поколение квалифицирани спициалисти, въвеждайки нови медицински методи и иновации.