Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Контакти

www.cpz-burgas.bg

Адрес и телефони за връзка:

„Център за психично здраве Проф.Д-р Ив.Темков – Бургас” ЕООД

Бургас, 8000 к-с „Лазур”, парк „Езеро”

 

Регистратура - 056/816 301

Технически сътрудник - 056/813 322

Организатор „Човешки ресурси” – 056/837 378

Счетоводство – 056/816 304

Домакин – 056/816 299

Манипулационна Първо отделение по психиатрия - 056/894 684

Дежурен лекарски кабинет – 056/816 303

 

Факс: 056/813 321

Имейл: cpz_burgas@abv.bg

 

СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ 

  Д-р Надя Желязкова - управител

056/812 350

  Величка Христова – технически сътрудник

056/813 321

  Д-р Теодора Мешова - ординатор

056/831 437

  Д-р Дияна Чакърова – началник отделение

056/837 433

  Поликлиника - регистратура

056/816 301

  Д-р Розалина Макелова - ординатор

056/894 683

  Д-р Мишо Мишев – началник отделение

056/831 434

  Д-р Сабина Стоянова – ординатор Детски дневен стационар

056/834 505

  Калина Николова – личен състав

056/837 378

  Яна Димитрова – главен счетоводител

056/816 304

  Светлана Стоева - счетоводител

056/816 304

  Женя Петкова – касиер-домакин

056/816 299

  Д-р Теодор Сариев - ординатор

056/834 504

  Д-р Фредерик Сайян - ординатор

056/834 503

  Д-р Анелия Стоева - ординатор

056/816 645

  Д-р Веселин Палазов – началник отделение

056/816 298

  Д-р Галена Вълчкова – началник отделение

056/834 520

  Д-р Богдан Адамски - ординатор

056/831 436

  Д-р Гаро Казазян - ординатор

056/830 741

  Дежурен лекарски кабинет

056/816 303

  Д-р Петър Стоев – ординатор

056/831 435

  Д-р Николай Зъбов - началник отделение

056/894 685

  Валентина Недева - психолог

056/894 686

  Виолета Гогова – гл.мед.сестра

056/838 520

  Социални работници

056/894 681

  Кремена Васева - детски психолог

056/834 586

  

Работно време Администрация:

Всеки работен ден от 7.30 до 14.00 часа

 

Работно време за издаване на Медицински удостоверения:

Всеки работен ден от 7.30 до 14.00 часа

 

Работно време Медицински специалисти:

Всеки работен ден от 7.30 до 13.30 часа

 

ЦПЗ – Бургас е с 24-часово покритие за спешна психиатрична помощ.